VILKA ÄR VI ?
Björn Rosengren
kom från jobbet som landshövding i Norrbotten och fick ansvaret att bli chef över tre tidigare departement. Som näringsminister har han haft ansvar för bland annat arbetsmarknadspolitik, basindustri, energifrågor, forskning och utveckling, kommunikationer och näringslivsutveckling. Han har suttit i flera av EU:s ministerråd under längre tid och skaffat sig djupa insikter om svenskt och europeiskt näringsliv.
Han sitter nu som rådgivare till Stenbecksfären där bland annat Tele2, Metro och MTG ingår


Lars Andrén
har ett brett kunskapsområde inom värmebranschen med solvärme som specialitet. Sedan 1995 har han varit ordförande i Svenska Solenergiföreningen, SEAS, och från 2000 även i Föreningen Sveriges Energirådgivare.
Han har under många år arbetat med värmesystem för villamarknaden. Erfarenheterna har han samlat i böcker som Värmeboken, där de vanligaste värmesystemen för villamarknaden beskrivs tekniskt och där värmesystemens ekonomiska förutsättningar grundligt gås igenom, och Solvärmeboken, som riktar sig till den enskilde villaägaren som är nyfiken på tekniken.
Hans Ylivainio
är adjunkt i Ke, Bi och Nk. Han har erfarenhet av undervisning på mellan- och högstadium, på gymnasium och komvux samt som skolledare. Han har medverkat vid start av friskola med inriktning mot Ekologi och Kultur samt utvecklat och bedrivit distansundervisning inom komvux där han också ansvarat för lärarfortbildningar inom energi.
Nu är han sälj- och undervisningsansvarig samt delägare i ett värmepumpsföretag där han utbildar VVS- företag inom energi i Finland, Norge och Sverige. Energi & Utbildningscentrum i Kangos är skapat av honom..
Karin Wikström
är adjunkt i matematik och kemi med erfarenhet från grundskola, gymnasium och komvux. Hon har arbetat med skolutveckling i olika sammanhang, ofta med inriktning mot miljö. I de så kallade DOS-projekten arbetade hon med datorsimulering, och hon har hållit kurser i miljövårdsteknik och GIS. Vid sidan av ordinarie arbete har hon periodvis haft uppdrag åt högskolan.

Ingemar Uusitalo
är fil.mag. i historia med inriktning mot nutidshistoria och har under en längre tid intresserat sig för energifrågor ur ett historiskt perspektiv. För närvarande arbetar han som lärare och har under ett antal år varit verksam som forskare vid Umeå universitet.

Copyright © kreativenergi.se 2003