Invigning av Energi & Utbildningscentrum i Kangos

PROGRAM
LÖRDAG 1/11
09.30
10.00
10.05
10.10
10.40
10.45
10.50
11.20
12.20
13.30
14.00
15.00
15.15
18.00

Kaffe
Välkommen (Hans Ylivainio)
Invigning (Landshövding Per-Ola Eriksson)
Verksamhet, arbetsformer, framtid (Hans Ylivainio)
Kommunalråd (Bengt Niska)
VD Pajala Utveckling AB (Gunnar Karvonen)
Energi ur ett historiskt perspektiv (Ingemar Uusitalo)
Energi i samhället (Björn Rosengren)
Lunch
Ekosofi (Karin Wikström)
Solen, ett alternativ att räkna med (Lars Andre´n)
Kaffe
Praktiska försök med modeller av alt. energikällor
Avfärd till bastu och middag med underhållning

SÖNDAG 2/11
07.30
08.30
09.15
10.00
12.00

Frukost
Demonstration av fullskaleanläggning (Hans Ylivainio)
Kaffe
Värmepumpsfabriken i Junosuando
Lunch i Jukkasjärvi för dem som önskar
 

Copyright © kreativenergi.se 2003