Medeltemperaturen i norra Sverige är cirka 0° C vilket skulle klassas som vinter om denna skulle bestå hela året. Människor som lever här har under lång tid lärt sig att på bästa sätt hantera kyla och bevara värmen i husen. Förr använde man naturens egna produkter som ved, mossa, torv och tjärpapper. Idag har dessa ersatts av bland annat träull, cellplast, treglasfönster, vatten- och kärnkraft samt olja. Alternativa energikällor har blivit allt mer efterfrågade och populära exempelvis jord- och bergvärme, pellets, solfångare, solceller och vindkraft. De nya energikällorna har utvecklats och blivit allt mer högeffektiva och ekologiskt hållbara.

När samhällsstrukturen och marknadskrafterna nu förändrats förväntas vi, var och en, kunna avgöra på vilket sätt vi ska tillgodose vår energiförsörjning. Vi befinner oss i en helt ny situation där vi fått större möjligheter att göra individuella val angående energikällor. Kraven på kunskap har ökat och behovet av utbildning inom energiområdet är stort. I skolan i dag saknas på många håll bra materiel för undervisning kring detta.

Vi är tre lärare som fördjupat oss i energifrågor ur olika perspektiv och vill bidra till att utveckla undervisningen inom området. I kursen, Praktiskt om energi i skolan, belyses energifrågorna ur olika perspektiv och vi varvar teori och studiebesök med laborationer. Som deltagare arbetar du med uppgifter du har direkt användning för i din undervisning och får också all dokumentation med dig hem.

Inom pendlingsavstånd från Kangos finns värmepumpsfabrik, pelletsfabrik, fjärrvärmeverk, vindkraftverk och solfångartillverkning.

Välkommen till Kreativ Energi i Kangos!

Copyright © kreativenergi.se 2003